puls_nobg

Å trene med rett intensitet er avgjørende for å få bra treningsutbytte. Når en skal regne ut intensitetssonene, angis disse ofte i prosent av makspuls. For eksempel anbefales det å ligge på ca 85-95 % av makspuls når en kjører intervaller.

Det viser seg imidlertid at mange ikke kjenner sin egen makspuls og dermed ikke får optimalisert treningen.

Har dere tredemølle eller ergometersykkel på bedriften, kan vi komme til dere å gjennomføre test av de ansatte som ønsker det. Makspulsen vil variere noen i forhold til hvilken aktivitet en utøver. Derfor anbefales det at løpere gjennomfører testen på tredemølle og syklister på ergometersykkel.

Test av makspuls tilbys både til bedrift og privat.