Vi har spesialisert oss på å hjelpe mennesker til å gjøre varige livsstilsendringer. Målet vårt er at de vi jobber med skal bli litt flinkere til å vare på seg selv i en hektisk hverdag!

Motivasjon er selve «grunnsteinen» i Motiveras filosofi. Går det for lang tid mellom hver gang en blir motivert, er det lett å falle tilbake til gamle vaner. Med jevnlig oppfølging vil imidlertid sjansen for å oppnå varige livsstilsendringer øke betraktelig.

Vi stiller høye krav til oss selv, både i forhold til faglig og sosial kompetanse.  I Motivera snakker vi ofte om viktigheten av å «by på seg selv». Enten du tar en InBody-kroppsanalyse eller er med oss på FitCamp; vårt mål er å gi deg det lille ekstra!

Husk at de valgene du har gjort tilhører fortida. I framtida kan du ta andre valg og få helt andre resultater!

Er du klar for å ta tilbake styringa?